Wojciech Kudyba
Gorce pana

Nowe wiersze autora tomu "Tyszowce i inne wiersze" nawiązują do najwybitniejszych dokonań takich poetów, jak Jerzy Harasymowicz czy Tadeusz Nowak - są tak samo błyskotliwe, lekkie i jednocześnie głębokie, nasycone tym co z dołu i tym, co z góry, czule obserwujące rzeczywistość najmniejszych drobin bytu, jednocześnie formułujące uniwersalne prawdy. Tak się dzisiaj nie pisze - i jest to zdecydowana pochwała sztuki poetyckiej poety z Nowego Sącza.

Cena: 10 zł

Powrót do listy książek

Wojciech Kudyba, Gorce pana

ZAMÓWIENIE

Wszystkie pozycje można nabyć, korzystając z ogólnie dostępnego (na poczcie lub w banku) druku. Blankiet proszę wypełnić według poniższego wzoru.
W polu nazwa odbiorcy prosimy wpisać: TOW. PRZYJACIÓŁ SOPOTU 81-706 SOPOT CZYŻEWSKIEGO 12

W polu nr rachunku odbiorcy prosimy wpisać: 41 1090 1098 0000 0000 0911 4606

W polach nazwa zleceniodawcy prosimy wpisać imię i nazwisko oraz dokładny, pełny adres odbiorcy, tj. kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania.

W polu tytułem należy wpisać: tytuł i nazwisko autora.

W polach kwota słownie i kwota wpisać łączną sumę (jeżeli zamawianych jest więcej pozycji).

KOSZTY WYSYŁKI POKRYWA WYDAWCA!