Jarosław Jakubowski
Pseudo

Ur. w 1974 r. w Bydgoszczy. Poeta, prozaik, dziennikarz. Absolwent politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Autor tomów wierszy: Wada wymowy (1996), Kamyki (1998), Marta (2001), Wyznania ulicznego sprzedawcy owoców (2003, wyróżnienie w konkursie na "Bydgoską Książkę Roku"), Wszyscy obecni (2006). Publikuje m.in. w "Toposie" i "Frondzie". Laureat kilku nagród literackich. Żonaty, dwoje dzieci. Mieszka w Koronowie na Pomorzu.

Cena: 10 zł

Powrót do listy książek

Jarosław Jakubowski, Pseudo

ZAMÓWIENIE

Wszystkie pozycje można nabyć, korzystając z ogólnie dostępnego (na poczcie lub w banku) druku. Blankiet proszę wypełnić według poniższego wzoru.
W polu nazwa odbiorcy prosimy wpisać: TOW. PRZYJACIÓŁ SOPOTU 81-706 SOPOT CZYŻEWSKIEGO 12

W polu nr rachunku odbiorcy prosimy wpisać: 41 1090 1098 0000 0000 0911 4606

W polach nazwa zleceniodawcy prosimy wpisać imię i nazwisko oraz dokładny, pełny adres odbiorcy, tj. kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania.

W polu tytułem należy wpisać: tytuł i nazwisko autora.

W polach kwota słownie i kwota wpisać łączną sumę (jeżeli zamawianych jest więcej pozycji).

KOSZTY WYSYŁKI POKRYWA WYDAWCA!