Jan Majewski
Pan Pejzażu

Z utworów (...) emanuje "moc skupienia", a także pełen pogody spokój, biorący się - jak sądzę - z akceptacji zarówno tego, co chwilowe, jak i tego, co wieczne, Z doświadczania urody chwili żyjącej krotko jak jętka i mądrości tego, co od początku świata jest niezmienne i trwałe. Z rozumnego i godnego uczestniczenia w misterium przemijania. (Krzysztof Kuczkowski, z "Posłowia")

Cena: 10 zł

Powrót do listy książek

Jan Majewski, Pan Pejzażu

ZAMÓWIENIE

Wszystkie pozycje można nabyć, korzystając z ogólnie dostępnego (na poczcie lub w banku) druku. Blankiet proszę wypełnić według poniższego wzoru.
W polu nazwa odbiorcy prosimy wpisać: TOW. PRZYJACIÓŁ SOPOTU 81-706 SOPOT CZYŻEWSKIEGO 12

W polu nr rachunku odbiorcy prosimy wpisać: 41 1090 1098 0000 0000 0911 4606

W polach nazwa zleceniodawcy prosimy wpisać imię i nazwisko oraz dokładny, pełny adres odbiorcy, tj. kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania.

W polu tytułem należy wpisać: tytuł i nazwisko autora.

W polach kwota słownie i kwota wpisać łączną sumę (jeżeli zamawianych jest więcej pozycji).

KOSZTY WYSYŁKI POKRYWA WYDAWCA!